آنچه درباره زنبور عسل نمی_دانید!

آنچه درباره زنبور عسل نمی دانید!

زنبورها حشرات بالداری هستند که به دلیل نقش مهمی که در گرده افشانی و تولید موم و عسل دارند، شناخته شده اند. برخی از انواع زنبورها از جمله زنبورهای عسل، زنبورهای گرده و زنبورهای بدون نیش در یک کلنی زندگی می‌کنند، در حالی که بیش از 90 درصد از انواع گونه زنبورها، به صورت انفرادی…